Flevocalc foto

Wat kan Flevo-Calc u bieden...


Op elk moment binnen het bouwproject kunnen wij calculaties voor u verrichten. Deze calculaties vormen een sterke basis ten aanzien van het inzicht geven in de kosten.

Samenstellen van VO en DO kostenramingen op basis van een schetsontwerp van de architect. Al in een vroeg stadium kunnen wij een realistisch beeld geven van de kosten voor een bouwproject;

Samenstellen van elementenbegrotingen, deze voeren wij uit op basis van ervaringen uit de praktijk met gebruik van rekenmethoden die zich in de praktijk hebben bewezen;

Samenstellen van een inschrijf/directie begroting, op basis van tekeningen en eventueel een bestek of technische omschrijving;

Uittrekken/samenstellen van hoeveelheden in IBIS Trad of in Excel.

Tevens kunnen wij ook:


 • Begroten van alternatieve bouwmethoden;
 • Bepalen van de aan te vragen onderaannemers;
 • Aanvragen van offertes bij onderaannemers;
 • Aansturen van onderaannemers om een goede offerte te verkrijgen;
 • Ter plaatse opnemen van uit te voeren werkzaamheden;
 • Het spiegelen en invullen van onderaannemers prijzen;
 • Bijwonen van aanwijzingen;
 • Maken van haalbaarheidsstudies en budgetbepalingen;
 • Bewaken van budgetten;
 • Het begeleiden van bouwprojecten.


Het schrijven van bestekken en technische omschrijvingen:

 • Schrijven van renovatie- en nieuwbouwbestekken (STABU);
 • Schrijven van technische omschrijvingen.


Analyses


Naast het uitvoeren van calculaties en ramingen kunnen wij ook door derden vervaardigde calculaties en offertes voor u analyseren. Maar ook het ontwerp zelf kunnen wij voor u analyseren en u daarbij ondersteunen in een alternatief advies.

Geheel of gedeeltelijk uitbesteden?


U heeft de mogelijkheid om delen van uw calculatie uit te besteden. U houdt zelf het overzicht, maar wordt ondersteund in uw werkzaamheden tijdens een drukke periode.

Programmatuur


Wij werken volledig geautomatiseerd met het software pakket van IBIS-Trad van de Brinkgroep.
Bestekken worden door ons samengesteld onder het STABU-licentienummer van Stabu Stichting Ede.
  Tel: 0527-25 34 70

  Fax: 0527-25 31 42


  info@flevo-calc.nl